พวกเราเพ็ญภาค ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้าน COVID-19 เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

พวกเราเพ็ญภาค ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ต้าน COVID-19 เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด สำนักงานใหญ่ 999 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12020