ตังเซียม

ลักษณะตังเซียม

รางตังกุย รากสดมีลักษณะอวบเป็นรูปทรงกระบอก แยกเป็นรากแขนงหลายราก
โดยรากนั้นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนราก และส่วนรากแขนง
ส่วนของรากแห้งเป็นรูปแกมทรงกระบอก ซึ่งโกฐเชียงในตำรายาไทยนั้นจะหมายถึง
ส่วนของรากแขนง โดยรากแขนงแห้งนั้นจะเป็นสีน้ำตาลแกมเทาจาง ๆ มีลักษณะ
เป็นเส้นยาว มีรอยควั่นเป็นวง ๆ รากแขนงนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ
1.5 เซนติเมตร และยาวได้ประมาณ 10 เซนติเมตร ตอนบนหนา ส่วนตอนล่างเรียวเล็ก

สรรพคุณ

– ตังกุยหรือโกฐเชียงมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ หูอื้อ ใจสั่น
นอนไม่หลับ หลงลืมง่าย มือเท้าเย็นและชา

ที่มา : https://medthai.com/ตังเซียม/