กำลังเสือโคร่ง

ลักษณะกำลังเสือโคร่ง

ต้นกำลังพญาเสือโคร่ง มีถิ่นกำเนิดและพบได้มากทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย เปลือกต้นมีสีน้ำตาลเทาหรือเกือบดำ เปลือกมีต่อมระบายอากาศเป็นจุดๆ เล็กๆ
ขาวๆ ลักษณะกลมหรือรีปะปนกันอยู่ เปลือกมีกลิ่นคล้ายกับการบูร เมื่อแก่จะลอกออกเป็นชั้น ๆ
คล้ายกระดาษ ที่ยอดอ่อน ก้านใบ เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอ่อนออกเหลืองปนขาวหรือค่อนข้างขาว
เนื้ออ่อนค่อนข้างละเอียด มีเสี้ยนตรง แข็งปานกลาง มีลวดลายที่สวยงาม และสามารถไสกบ
ตบแต่งได้โดยง่าย

สรรพคุณ

– เปลือกต้นใช้ทำเป็นยาดองเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงร่างกาย
– ช่วยทำให้เจริญอาหาร (เปลือกต้น)
– ช่วยบำรุงเลือด (เปลือกต้น)
– เปลือกใช้ต้มเป็นยาบำรุงธาตุในร่างกาย (เปลือกต้น)
– บำรุงเส้นเอ็นให้แข็งแรง (เปลือกต้น)

ที่มา : https://medthai.com/กำลังเสือโคร่ง/