" ผลิตภัณฑ์ "

ยาแผนโบราณ

ยาสตรีเพ็ญภาคสกัดชนิดแคปซูล
สรรพคุณ : บำรุงโลหิต บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปรกติ
รสชาติ : บรรจุแคปซูล รับประทานสะดวกเหมาะสำหรับผู้ที่ ไม่ชอบรับประทานยาชนิดน้ำ
ขนาดบรรจุ : 30 แคปซูล
ราคา : 95.00 THB/ลัง


ยาสตรีเพ็ญภาคสกัดชนิดแคปซูล : บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด สามารถผลิตยาสตรีชนิดเม็ดได้เมื่อหลายสิปปีที่แล้ว แต่ไม่ได้มีการนำ ออกขาย เพราะเป็นเพียงการนำสมุนไพรบดมาอัดเม็ด ซึ่งมิได้ให้ผล ทางการรักษา ต้องบริโภคในคราวละมากๆ 10 -100 เม็ด จึงจะได้ สารสำคัญจากสมุนไพร ซึ่งยาเม็ดแคปซูลในตลาดปัจจุบันเกือบทั้ง หมดก็เป็นการนำสมุนไพรบดเช่นเดียวกัน จากการวิจัยที่พิถีพิถันและ ต่อเนื่องยาสตรีเพ็ญภาคสกัดชนิดแคปซูลจึงออกสู่ตลาดในปี พ.ศ. 2551 โดยเป็นการสกัดแห้งผ่านกรรมวิธีอันทันสมัยและทดสอบ คุณภาพดัวยเทคนิค HPLC เพื่อให้มั่นใจว่ายาชนิดแคปซูลนี้มีประสิทธิ ภาพทางการรักษาไม่แพ้ยาน้ำสูตรดั้งเดิม