" โรงงาน "

คุณเจือ เพ็ญภาคกุล

จบการศึกษาจากโรงเรียน อัสสัมชัญบางรัก รักการค้าขาย ชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ออกสู่ ท้องตลาดเช่น ผลิตบุหรี่ สุราต่างประเทศ สบู่หอม สบู่ผง ยาสีฟันหลอด หรือแม้กระทั่งเปิด โรงละคร “สุโขทัยฮออล์” โรงมหรสพอันสง่างามของพระนครคุณเจือ รักและเห็น โอกาสในตลาดยาจึงฝากตัวเป็นศิษยานุศิษย์ของหม่อมเจ้า กรรมสิทธิ์ ปราโมช อาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญงาน นายแพทย์ฟ้อง และนายแพทย์ที่ประจำอยู่ที่คลินิกเพ็ญภาคอีก หลายท่าน ประจวบกับศึกษาตำราแพทย์แผนโบราณและแผนปัจจุบันจนสามารถสอบได้ใบ ประกอบโรคศิลปทางการผสมยาชั้น 2 และได้ก่อตั้งห้างเพ็ญภาค ในเวลาต่อมา

คุณเจือ เป็นผู้ที่มีวินัยและมีความมุ่งมั่นสูงทุกวันจะตื่นแต่ตี 4 เพื่อศึกษาอ่านตำราหาความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ประกอบกับเป็นคนขยัน หมั่นเพียร และชอบค้นคว้าทดลอง ครั้งหนึ่งเคยสนใจการเต้นลีลาสจึง ทดลองศึกษาจนตัวได้เป็นครูสอนลีลาสชื่อดังของเมืองไทย คุณเจือเป็น นักธุรกิจที่ซื่อตรง จริงใจทั้งยังรักครอบครัว รักพวกพ้องรวมไปถึงลูกน้อง และชอบเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ด้วยอุปนิสัยส่วนตัวเช่นนี้จึงไม่แปลกที่ คุณเจือมักได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการในสมาคม ต่างๆอยู่เสมอ

ความอบอุ่นกับครอบครัว
ภาพถ่ายเมื่อสมัยเป็นแชมป์ลีลาส

คณะกรรมการสโมสรสามัคคีจีนสยาม 2474
แถวยืน (นับจากซ้าย) 1.นายโห เองเจี๊ยด 2.นายต. บุญเทียม 3.ไม่ทราบนาม 4.นายตรอง ตันติเวชกุล 5.ไม่ทราบนาม 6.นายศรีสินธ์ ลิมทองขาว 7.นายเจือ เพ็ญภาคกุล 8.ไม่ทราบนาม 9.ครูกิมเส็ง แถวนั่ง 1.นายเอก วีสกุล 2.นายเฉลิม ปึงตระกูล 3.นายปรีดา วีรเปรม 4.หลวงบำบัดคดี 5.นายเล็ก โกเมศ

กรรมการอัสสัมชัญสมาคมชุดแรก
แถวยืน1(นับจากซ้าย)1.นายเอี่ยม สีบุญเรือง 2.นายฮิกซ์ 3.นายเจือ เพ็ญภาคกุล 4.นายเอก วีสกุล แถวยืน2 1.ไม่ทราบนาม 2.พระเรี่ยมวิรัชพากย์ 3.หลวงไววุฒิปรีชา 4.ไม่ทราบนาม แถวนั่ง 1.นายติ๊ดเส็ง กรองทอง 2.พระยาศราภัยพิพัฒน์ 3.ไม่ทราบนาม4.นายเซ่งหลี ลือฮำรุง

นอกจากเป็นนักธุรกิจแล้ว คุณเจือ ยังมีอุปนิสัยของนักพัฒนาสังคมอีกด้วย ดังตัวอย่างในภาพ

ถนนดินลูกรังที่คุณ เจือ เพ็ญภาคกุล เข้าบุกเบิกและบูรณะด้วยทรัพย์ส่วนตัวเมื่อ ครั้งนำยาเดินสายออกขาย ต่อมาได้สร้าง เป็นบ้านสำนักชายทะเลเพ็ญภาค ที่พักผ่อน ของครอบครัว ณ หาดพญานาค ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี