ยาสตรีเพ็ญภาค
สรรพคุณ : 

บำรุงโลหิต บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปรกติ
ท้องขึ้น เฟ้อ วิงเวียนอ่อนเพลีย

รสชาติ    : 

เข้มข้นปนกลิ่นของสมุนไพร

ขนาดบรรจุ 300 ซีซี ราคา 43 บาท
สั่งซื้อ
ขนาดบรรจุ 180 ซีซี ราคา 32 บาท
สั่งซื้อ
ยาสตรีเพ็ญภาค : สูตรดั่งเดิม ใช้สมุนไพรในการปรุงมากกว่า 25 ชนิด เดิมทีใช้สมุนไพรนำเข้าจากต่างประเทศ ต่อมาสมุนไพรไทย
ได้รับการสนับสนุน และมีประสิทธิภาพทางการรักษาไม่ด้อยกว่า
สมุนไพรจากต่างประเทศ จึงได้มีการปรับสูตรยา ปัจจุบันยาสตรี
เพ็ญภาคใช้สมุนไพรไทย 82% และสมุนไพรจีนอีก 18%