" เยี่ยมชมโรงงาน "

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 15 ไร่ บนถนนเชียงราก จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานผลิตยาจากสมุนไพรรายแรกๆ ของประเทศที่ได้รับมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) โดยได้รับมาตรฐานสูงสุดคือ GMP-ASIAN ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานผลิตยาสตรีแห่งแรก และแห่งเดียวในขณะนี้ที่ได้รับมาตรฐาน GMP- ASIAN (WHO) ขณะนี้ในประเทศไทยมีโรงงานยาแผนโบราณเพียง15 โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP หรือ GMP-ASIAN (WHO) จากโรงงานผลิตยาแผนโบราณทั้งหมด 1,099 โรงงาน ทั่วประเทศ (ข้อมูลเมื่อ ตุลาคม 2553)

บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากรรมวิธีการผลิตต่อไป เพื่อให้่มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้บริโภคยาที่มีคุณภาพ มาตราฐานตามตำรับยาที่มีมายาวนานกว่า 100 ปี