" ถามตอบกับเภสัชกร "

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

1. เพ็ญภาค สลิมม์ เอส บล็อก ฟอร์มูลา หากรับประทานต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเป็นอันตรายหรือไม่?