" ถามตอบกับเภสัชกร "

เกี่ยวกับยาสตรีเพ็คภาคสูตรต่าง ๆ

1. ยาสตรีเพ็ญภาคมีส่วนผสมของตัวยาอะไรบ้าง ?
2. ทำไมต้องเลือกซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP ?