" ยาสตรีเพ็ญภาค ตราพญานาค "

ในครั้งนั้นยาขนานแรกที่ผลิตออกจำหน่ายคือยากฤษณา กลั่นเพ็ญภาค ตราพญานาค สรรพคุณแก้ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องร่วง ต่อมาคุณ เจือได้คิดค้น และผลิตยาสตรีเพ็ญภาค ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2462 มีสรรพคุณ บำรุงโลหิต บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปรกติ แก้ปวดท้องระหว่างมี ประจำเดือน สรรพคุณเป็นเลิศเช่นนี้ทำให้ยาสตรีเพ็ญภาค ตราพญานาค ได้รับเหรียญทองชั้น 1 จากการประกวดศิลป ของสมาคมสตรีในหม่อมเจ้าพูลศรีฯ ในสมัยพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่ 6

ยากฤษณากลั่นเพ็ญภาค ตราพญานาค
ยาตัวแรกที่ผลิตจำหน่ายจากห้างเพ็ญภาค ขวดที่เห็นเป็นขวดที่ดึงมาจากล็อตที่ ผลิตในปี 2460 และยังเก็บมาจนถึงปัจุบัน

ประกาศณียบัตรเหรียญทองชั้น 1
ของสมาคมสตรีในหม่อมเจ้าพูลศรีฯ เกียรติคุณของยาสตรีเพ็ญภาคที่เจ้าของ เก็บ ไว้จนบัดนี้ส่วนเหรียญทองที่กล่าวถึงสูญหายระหว่างการขนย้าย

ยาสตรีเพ็ญภาคที่ออกจำหน่ายในปี พ.ศ. 2462
สรรพคุณ บำรุงโลหิต บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่ปรกติ แก้ปวดท้องระหว่างมีประจำเดือน