" ปัจจุบัน "

ปัจจุบัน บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด บริหารงานโดย ทายาททางธุรกิจรุ่นที่ 3 ของคุณเจือ เพ็ญภาคกุล พร้อม ด้วยทีมบุคลากรที่เปี่ยมความสามารถ คณะเภสัชกรประจำ โรงงาน และทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุติ โดยมุ่งเน้นการนำ วิวัฒนาการสมัยใหม่มาปรับใช้กับสูตรยาแผนโบราณ

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ คุณภาพที่มียาที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมถึงการบริหาร จัดการที่เป็นเลิศ และการเอาใจใส่ดูแลผู้บริโภค เพื่อตอกย้ำ ภาพลักษณ์ความเป็นหนึ่งของยาสตรีคุณภาพที่คงอยู่คู่คนไทย มานานนับศตวรรต