" สื่อสิ่งพิมพ์ "

เมื่อประเทศไทยมีหนังสือพิมพ์ คุณเจือ ก็ใช้บริการด้วย โดยมี คุณโชติ แพร่พันธุ์ หรือต่อมาโด่งดังภายใต้นามปากา “ยาขอบ” หัวหน้าแผนก โฆษณาของห้างเพ็ญภาคในสมัยนั้น เป็นผู้ช่วยออกแบบและค้นคิดประโยคถ้อย คำโฆษณาแปลกๆใหม่ๆ เป็นที่ถูกใจ และติดหูผู้ฟังออกสู่ตลาด แต่ด้วยหนังสือ พิมพ์ถูกจำกัดด้วยจำนวนการพิมพ์ และจำนวนคนรู้หนังสือที่มีน้อย เมือสถานนีวิทยุ และโทรทัศน์แห่งแรกของไทยถือกำเนิดขึ้น (ช่อง 4 บางขุนพรหม)

คุณเจือ จึงหันมาใช้บริการโดยหนังโฆษณาชุดแรกคือชุด “เดือนดาว” จากการทำตลาดเบื้องต้นประกอบสรรพคุณของยาดีจริงตามคำโฆษณาจึงทำให้มีการ ซื้อซ้ำเรื่อยมา

ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทห้างขายยาเพ็ญภาคเมื่อสมัยที่มีการโฆษณาผ่านสิ่งพิมพ์ในยุคแรก

ภาพเครื่องฉายหนัง และเครื่องปั่นไฟสมัยโบราณภายในรถขายยาของห้าง เพ็ญภาคที่เจ้าของถ่ายเก็บไว้

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2549 บริษัท ขายยาเพ็ญภาคได้มอบรถขายยาคันสุดท้ายของทางห้าง ให้กับหอภาพยนตร์แห่งชาติ ปัจจุบันจอดแสดงอยู่ที่ศาลายา เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ ประวัติเดิมเป็นรถจิ๊ปทหารอเมริกันในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังสงครามรถถูกขายเป็นของเหลือใช้สงคราม โดยบริษัทในญี่ปุ่น รับซื้อไปเปลี่ยนแปลงเครื่อง และตกแต่งใหม่และขายเป็นรถใช้งานเมื่อปี 2499