" บ้านหลังที่ 3 "โรงงานแห่งที่ 3 นี้ แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2548 โดยสร้างขึ้นเพื่อรองรับระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) หรือมาตรฐานที่ดีในการผลิตโดยเป็นโรงงานยาสตรีแห่งแรก และแห่งเดียวที่ได้รับมาตรฐานสูงสุด และเป็นโรงงานผลิตยาแผน โบราณแห่งแรกๆ ในประเทศ ที่ได้รับ GMP-Asian (WHO) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550