" บ้านหลังที่ 2 "

เมื่อธุรกิจขยายตัวขึ้น พ.ศ. 2500 คุณเจือ จึงย้าย “ห้างเพ็ญภาค” จากถนนเยาวราช ไปอยู่ที่ซอยวัดสามพระยา เขตพระนคร บางลำพู โดยได้ขยายการผลิตยา ทั้งยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ ภายใต้ เครื่องหมายการค้า "ตราพญานาค"เช่น ยาสตรีเพ็ญภาค, ยาธาตุน้ำแดง เพ็ญภาค, ยาแก้ไอเพ็ญภาค, ยาดองเหล้าเพ็ญภาค, ยากฤษณากลั่น เพ็ญภาค และยาอื่นๆ อีกหลายชนิดและเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้เปลี่ยน ชื่อจาก "ห้างเพ็ญภาค" มาเป็น "บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด" โดยได้นำเครื่องจักรต่างๆเข้ามาพัฒนาการผลิตยาจากสมุนไพร

ที่ตั้งของห้างเพ็ญภาคแห่งที่ 2 นี้เดิมเคยเป็นทีพำนักของหนึ่งใน สามพระยาพี่น้อง พระยาราชสุภาวดี พระยาราชนิกุลและพระยาเทพอรชุน ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 ก่อนคุณเจือเข้า ปรับปรุงเป็นสำนักงานในเวลาต่อมา

ยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณที่ห้างเพ็ญภาคผลิตออกจำหน่ายเมือ ปี 2520