" โฆษณาชุดธรรมชาติ "

อุปกรณ์หนังโฆษณาต่างๆ ที่บริษัทขายยาเพ็ญภาคยังคงเก็บไว้ มีทั้งฟิลม์บนแผ่นแก้ว ฟิลม์บนแผ่นพลาสติก สไลด์ เทปเสียงเครื่องเล็ก เทปคาสเซ็ท ม้วนวีดีโอแบบ Beta-Tam และอื่นๆอีกมากมาย สือให้เห็นถึงวิวัฒนาการของเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี

จัดทำขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์ และฉลองครบรอบ 60 ปีของบริษัทขายยาเพ็ญภาค โดยใช้ นางแบบวัยรุ่นตามกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ กำหนดขึ้น หนังโฆษณาเน้นความงามบน ใบหน้าของหญิงสาว