" คุณเจือ เพ็ญภาคกุล นักการตลาดอาวุโส "

"การจะขายสินค้าให้ติดตลาดเป็นเวลานานได้จะต้องผลิตสินค้าที่ มีคุณภาพสูงกว่า ดีกว่าจึงจะอยู่ได้"

เจือ เพ็ญภาคกุล

เมื่อ 90 กว่าปีก่อนการคมนาคมระหว่างจังหวัดทำได้ลำบาก มีถนนสายสำคัญเพียงไม่กี่สาย เพื่อขยายช่องทางในการขาย นอก เหนือจากขายผ่านหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ทางห้างจึงได้จัด “หน่วยเรือ” เข้าไปขายยาตามตลาด เข้าข้ามคลองเร่ขายตาม ชุมชนต่างๆ ในลักษณะขายตรงให้กับผู้ซื้อ โดยเรื่อทุกลำจะติด โมโครโฟนและป้ายโฆษณาของห้างเพ็ญภาคเมื่อถนนเริ่มพัฒนาทางห้างจึงได้จัด “หน่วยรถ” เสริมทัพ การขาย โดยใช้รถจี๊ปอเมริกา ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดหนังกลาง แปลงไปฉายตามหมู่บ้านต่างๆ จากนั้นจึงทำการโฆษณา และขายยา

หน่วยรถขายยาแบบต่างๆ ของบริษัทขายยาเพ็ญภาค ในสมัยนั้น