" โฆษณายุคดิสโก้ "

หนังโฆษณาชุดกระแจะจันทร์ที่ท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล เป็นผู้ถ่ายทำให้โดยมี หม่อมอูม วิยะดา อุมารินทร์ เป็นผู้แสดง หนังเรื่องนี้เน้นการเชื่อมต่อจากยุคเก่า โดยเน้นเนื้อหาจากยาที่ใช้มาตั้งแต่อดีตแต่ก็ยังเหมาะกับยุคดิสโก้ โฆษณาชุด กระแจะจันทร์ออกอากาศทางโทรทัศน์เมื่อปี 2520 เป็นหนังโฆษณาทางโทรทัศน์ชุดที่ 4 ที่บริษัทขายยาเพ็ญภาคจัดทำขึ้น

หนังโฆษณาชุดกระแจะจันทร์ หนังโฆษณาชุดกระแจะจันทร์ โดย หม่อมอูม

ตัวอย่างโฆษณาชุดผิวพรรณดียาสตรีเพ็ญภาค นำแสดงโดย คุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ดารายอดนิยมในสมัยนั้น โฆษณาชุดนี้ออกอากาศเมื่อปี 2526-2527