" บริษัท ขายยาเพ็ญ จำกัด "

ห้างเพ็ญภาคเมื่อถือกำเนิดขึ้น

ปี พ.ศ. 2460 ร้านขายยาตึกแถวขนาดหนึ่งคูหา ด้านถนนเยาวราชใกล้ บริเวณสี่แยกราชวงศ์ ถิ่นกำเนิดธุรกิจการค้าแห่งแรกของประเทศไทย

ป้ายร้านขายยา‘เพ็ญภาค’ เมื่อ ปี พ.ศ. 2460 ซึ่งเจ้าของยังเก็บไว้จนถึงปัจจุบัน

ในสมัยนั้นได้ถือกำเนิดขึ้น ภายใต้ชื่อ "ห้างเพ็ญภาค" จากการก่อตั้งของ คุณเจือ เพ็ญภาคกุล โดยหลังจากที่ทำงาน อยู่ที่ห้างขายยาโอสถสภาเต็กเฮงหยู และได้แต่งงานกับคุณ สว่าง โอสถานุเคราะห์ ลูกสาวคนโตของนายห้างขายยา โอสถสภาฯ จึงตัดสินใจแยกตัวออกมาทำธุรกิจเอง และนำนามสกุลของคุณเจือมาตั้งเป็นชื่อบริษัท