ผิวมะกรูด
ขับระดู ฟอกโลหิตระดู ขับลมในลำไส้ แก้ระดูเสีย แก้ปวดท้อง