ม้ากระทืบโรง

ลักษณะม้ากระทืบโรง

ต้นม้ากระทืบโรง จัดเป็นไมพุ่มรอเลื้อย เป็นไม้เถาขนาดใหญ่มักเลื้อย
เกาะไปตามพรรณไม้ชนิดอื่น มีความสูงได้ถึง 25 เมตร เปลือกมีสีน้ำตาล
และสาก มีปุ่มขึ้นคล้าย ๆ หนาม เนื้อไม้สีขาวและมีน้ำยางสีขาว เถามีรสเย็น
ส่วนทั้งต้นจะมีรสขมเล็กน้อย มักพบเกาะเลื้อยอยู่ตามต้นไม้ขนาดใหญ่
ในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา

สรรพคุณ

มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย บำรุงโลหิต แก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
และมีสรรพคุณโดดเด่นนั่นก็คือการใช้เป็นยาบำรุงกำลังและบำรุงกำหนัด
โดยมักนิยมนำมาดองกับเหล้าไว้ดื่ม หรือที่เรียกว่า ยาดองม้ากระทืบโรง

ที่มา : https://medthai.com/ม้ากระทืบโรง/